Informacje ogólne

Najważniejszym elementem systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest rekuperator. Rekuperator jest urządzeniem, które przy zewnętrznej temperaturze powietrza – 20 ºC oraz wewnętrznej + 20 ºC wentylowanego pomieszczenia potrafi odzyskać ciepło z zużytego powietrza w taki sposób, iż nawiewane świeże powietrze będzie miało temperaturę + 16 ºC, bez udziału nagrzewnicy. Dzięki rekuperatorowi można również dostosować intensywność wymiany powietrza do aktualnych potrzeb, jak również sterować innymi urządzeniami do obróbki powietrza. Rekuperator dzięki swej budowie i parametrach pracy może być montowany na poddaszach, w garażach lub w kotłowniach oraz w pomieszczeniach zimnych.

modal image