Porady

Kryteria wyboru pompy ciepła:

Pompa ciepła korzysta z dostępnego bezpłatnie ciepła z otoczenia. Do dyspozycji mamy:

 • pierwotne źródło ciepła – energia słoneczna,
 • wtórne źródło ciepła – grunt, woda, powietrze.

W zależności od rodzaju źródła oraz nośnika ciepła wyróżniamy następujące typy pomp ciepła:

 • pompa ciepła glikol/woda,
 • pompa ciepła powietrze/woda,
 • pompa ciepła powietrze/powietrze,
 • pompa ciepła woda/woda.

Przy doborze źródła ciepła należy uwzględnić następujące kryteria:

 • wystarczająca dostępność,
 • możliwie wysoka zdolność magazynowania ciepła,
 • możliwie wysoki poziom temperatury,
 • odpowiednia regeneracja,
 • niskie koszty instalacji.

Źródło ciepła – powietrze

W przypadku pomp ciepła powietrze/woda jako źródło ciepła służy z reguły powietrze zewnętrzne. W przypadku obiektów gospodarczych i przemysłowych istnieje także możliwość wykorzystania powietrza z pomieszczeń oraz powietrza wywiewanego na zewnątrz. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie powietrza z zawartością amoniaku ani powietrza zanieczyszczonego chemicznie (np. powietrza odprowadzanego z budynków gospodarczych).

Źródło ciepła - grunt

Grunt magazynuje ciepło otoczenia sezonowo, a więc przez dłuższy okres. Powoduje to, że przez cały rok mamy do dyspozycji ciepło o relatywnie stałej wysokiej temperaturze, a dzięki temu wysoki współczynnik COP. Wykorzystywanie ciepła zmagazynowanego w ziemi odbywa się przez wymienniki gruntowe poziome (kolektor płaski) lub pionowe (sondy ziemne). Wydajność wymienników gruntowych określana jest zasadniczo przez właściwości gleby oraz ilość występującej w niej wody i minerałów. Stałe, wilgotne grunty są lepszymi źródłami ciepła niż grunty suche i piaszczyste.

Źródło ciepła – woda

Zarówno woda powierzchniowa jak i gruntowa mogą być wykorzystywane jako źródło ciepła. Woda powierzchniowa nadaje się jednak jedynie w wyjątkowych przypadkach. Istnieje bowiem zagrożenie zanieczyszczenia (algi, zawiesiny), niebezpieczeństwo zamarzania oraz zmienność temperatury na przestrzeni roku (topnienie śniegu). Woda gruntowa wskazuje na przestrzeni roku stałą, stosunkowo wysoką temperaturę około 10 °C. Dzięki temu można uzyskać wysoki współczynnik efektywności pompy woda/woda.