Porady

Decydując się na zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła musimy pamiętać, że:

  • proces odzyskiwania ciepła obniża koszty ogrzewania budynku, dzięki redukcji straty ciepła przez wentylację (zimą chłodne powietrze wchodzące do budynku ogrzewa się od wychodzącego)
  • zaoszczędzimy także na tym, że przy budowie domu rezygnujemy z tradycyjnego komina wentylacyjnego oraz montowania nawiewników w oknach,
  • do rozmieszczenia wentylacji mechanicznej w budynku potrzebny jest projekt rozmieszczenia centrali wentylacyjnej (rekuperatora), anemostatów w poszczególnych pomieszczeniach oraz średnic kanałów wentylacyjnych,
  • projekt rekuperacji należy najlepiej zrobić już na etapie projektowania bądź wczesnej budowy domu, pozwoli nam to zaoszczędzić czas i pieniądze na niepotrzebne kucia w ścianach, stropach lub na ogólnych przeróbkach wybudowanego już domu,
  • centrala wentylacyjna powinna być umieszczona w miejscu, gdzie dostęp do niej w żaden sposób nie będzie utrudniony, ponieważ kilka razy w roku trzeba wymieniać filtry,
  • urządzenie nie powinno być umieszczone poza izolowaną strefą budynku, gdyż niskie temperatury na zewnątrz mogą powodować obniżenie jego sprawności a podczas mrozów zamarzające skropliny mogą uszkodzić rekuperator.